Groot Dictee van Mechelen

Het Groot Dictee werd in 2016 afgevoerd door de staatstelevisie. De Mechelse bibliotheek besloot om deze vaste waarde terug op te pikken, zij het in een wat minder archaïsche en eerder speelsere vorm. In de bieb aan de Moensstraat 19 in Mechelen kan je op 8 december om 20 uur deelnemen aan een heuse spellingwedstrijd (18+).

Het Groot Dictee der Nederlandse taal was tot 2016 ieder jaar te zien op de staatstelevisie. We kennen het als een wedstrijd in correct spellen tussen Vlaanderen en Nederland. De kijkcijfers daalden echter en men besloot, tot ongenoegen van menig taalliefhebber, om het programma stop te zetten. “Onze bieb borduurde verder op ‘Het Groot Dictee’ en maakte er een nieuwe format van die speelser is. Taalplezier aanwakkeren is dan ook een belangrijke opdracht van de publiekswerking van onze bib”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.

Nieuwe format
Ludo Permentier, bekend van onder andere het Groene Boekje was naast journalist, auteur en redacteur ook medewerker bij de Nederlandse Taalunie en sinds 2006 is hij een van de vaste juryleden van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. “Hij bezoekt vaak de Mechelse bibliotheek met zijn kleinzoon en was bereid om de organisatie van een ‘heruitgevonden’ dictee mee te ondersteunen”, zegt Björn Siffer.