Viaans Dictee en Kinderdictee 2019

Wie weet te laveren tussen de Scylla en Charybdis van przewalskipaarden en sacrosancte collocatie? Vianen bestaat niet meer als gemeente, maar onze laatste burgemeester bestaat gelukkig nog wel en leest […]

Elfde Groot Zutphens Dictee

Het Groot Zutphens Dictee wordt in 2019 voor de elfde keer georganiseerd door Lionsclub Zutphen-Kattenhaven