Tiende Aalsmeers Dictee

Het tweede lustrum van het roemruchte Aalsmeers Dictee wordt gevierd met een bijzondere editie op zondagmiddag 24 november 2019.