Tiende Groot Zutphens Dictee

Taalliefhebbers opgelet: op donderdag 15 november houdt Lionsclub Zutphen-Kattenhaven voor de tiende keer het Groot Zutphens Dictee. De club hoopt ook dat dit jaar weer veel mensen meedoen. Dit dictee, in algemeen beschaafd Nederlands, is vanaf 19.00 uur in de Walburgiskerk aan het Kerkhof 3 in Zutphen.

Iedereen kan meedoen
Meedoen kost €10,00 per persoon. Daarnaast is er de mogelijkheid om je als deelnemer te laten sponsoren voor een vast bedrag (of per woord). Het dictee telt ongeveer 250 woorden. Alleen van de winnaar(s) wordt bekend gemaakt hoeveel fouten zij hebben gemaakt. Na afloop krijgen alle deelnemers hun gecorrigeerde dictee terug. Daarmee wil de organisatie een eventuele drempel voor deelname wegnemen en zo veel mogelijk mensen over de streep trekken zich voor het goede doel in te schrijven.

Prijzen
De beste deelnemers ontvangen een prijs. Om ook deelnemers uit de regio de kans te geven op een prijs zijn er twee categorieën: één voor deelnemers uit Zutphen en aangrenzende gemeenten en één voor ‘de dicteetijgers’ van buiten de regio. Tevens is er een prijs voor degene die het hoogste sponsorbedrag binnenhaalt.

Dit jaar is het dictee door dezelfde schrijvers samengesteld als voorgaande jaren: Jody Hagenbeek (medewerkster Graafschap bibliotheken), Jaap Pott (neerlandicus en gepensioneerd docent Nederlands van het Baudartius College te Zutphen), Michel Groothedde (stadsarcheoloog en Zutphen-specialist) en Fiona de Heus (journaliste en tekstschrijver, mede-eigenaar van Zutphens Persbureau).

Meer info
Mensen die willen deelnemen aan het Groot Zutphens Dictee op donderdag 15 november, kunnen zich aanmelden per e-mail via grootzutphensdictee@gmail.com. Zie ook Facebook: https://www.facebook.com/events/672243633155824/ en de website www.grootzutphensdictee.nl.