Tweede Zwols Dictee

De Soroptimistclub Isalania organiseert op donderdag 2 april het tweede Zwols Dictee in de Stadkamer van Zwolle. De opbrengst van de avond gaat naar twee goede doelen die de Soroptimistclub Isalania financieel ondersteunt. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers.

Aan het dictee kun je individueel meedoen, maar ook met een team van maximaal 5 personen. Het inschrijfgeld is € 10 per deelnemer. Op de avond zelf wordt voor elke gemaakte fout € 0,20 in rekening gebracht.
Je aanmelding kun je mailen naar zwolsdictee@gmail.com en vermeld daarbij je naam of de naam van het team met de teamleden. Het inschrijfgeld kun je overmaken op de rekening van Soroptimistclub Isalania, rek.nr. NL65 INGB 0674 2355 68 onder vermelding van ‘Zwols Dictee’ en de naam van de deelnemer of het team.

In de Stadkamer van Zwolle aan de Zeven Alleetjes 1a, is de inloop op donderdag 2 april vanaf 19.00 uur met een kopje koffie of thee en het dictee start om 19.30 uur.