Viaans Dictee en Kinderdictee

Na een jaar afwezigheid is het Viaans Dictee weer terug. Stichting Leergeld Vianen heeft de fakkel overgenomen van Rotary Vianen-Vreeswijk, die dit Viaanse evenement vele jaren heeft georganiseerd. Het dictee van 2018 vindt plaats op donderdag 15 november in de Wiekslag aan het Slijk 7 te Vianen en begint om 19.30 uur.

Wie weet te laveren tussen de Scylla en Charybdis van przewalskipaarden en sacrosancte collocatie? De burgemeester leest een speciaal voor Vianen geschreven dictee voor, waarbij niet zozeer de competitie, maar vooral de gezelligheid centraal staat. Conform onze missie ‘Alle kinderen doen mee’ vindt er dit jaar voor het eerst ook een kinderdictee plaats om 16 uur (apart inschrijven), zodat u zich kunt meten met uw (klein)kinderen, of kunnen leerlingen in de middag meedoen om te zien of de meesters en juffen het in de avond beter doen!

Tussen de twee Viaanse Dictees is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een diner, verzorgd door de leerlingen van het Oosterlicht College. De opbrengsten van dit benefietevent zijn voor de Stichting Leergeld Vianen, die ervoor zorgt dat alle kinderen mee kunnen doen aan sociale activiteiten, zoals sport, spel, muziek, maar ook aan buitenschoolse activiteiten.

Entreebewijzen bestelt u via eventbrite.nl.