Vijfde Groot Goois Dictee

Op dinsdag 27 oktober is iedereen weer welkom in het fraaie raadhuis van Hilversum voor het vierde Groot Goois Dictee. Vanaf 19 uur verwelkomen de twee organiserende Lionsclubs u in de Raadszaal. Burgemeester Pieter Broertjes zal de spelregels uitleggen. Het dictee wordt voorgelezen door nieuwslezer Jeroen Tjepkema.

Dicteeschrijver Raymond Serré maakt een tekst over Noord-Holland met daarin diverse valkuilen en spellingsobstakels. Bekende Noord-Hollanders, dicteetijgers, taalliefhebbers en scholieren buigen zich over de tekst. Hun inschrijfgeld komt volledig ten goede aan initiatieven ter bestrijding van de laaggeletterdheid, een onderschat probleem in Nederland.

Deelname en inschrijving
U kunt deelnemen als scholier (in het Gooi), Goois ingezetene, of als deelnemer van buiten de regio. Het inschrijfgeld bedraagt € 25 voor dicteeschrijvers uit het Gooi en €10 voor Gooiers. Inschrijven doet u hier: