Zevende Dictee van Kampen

Dit jaar organiseert Rotary Kampen voor de zevende maal het Dictee van Kampen. Wij dagen u uit om uw kennis van de Nederlandse taal te testen!

Het dictee vindt plaats op donderdag 28 februari in het Ichthus college aan de J. Ligthartstraat 1 te Kampen. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Kosten € 10 per persoon. Teams van vijf personen betalen € 50. Er is een individuele prijs (een fraaie pennenset van boekhandel Bos The Readshop), een teamprijs en een wisselbokaal voor serviceclubs te winnen.

U kunt zich opgeven per mail bij Gerard Hartman: ghartman@hetnet.nl. De opbrengst van het Dictee van Kampen komt ten goede aan het zwerfboekenproject van de bibliotheek om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. U kunt het inschrijfgeld overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0154 1641 27 t.n.v. Stichting Activiteiten Rotary Club Kampen