Groot Dictee der Nederlandse Taal

Het eerbiedwaardige Groot Dictee van de publieke omroep viert het vijfde lustrum met een tekst van Bart Chabot (60). De schrijver en performer is de enige deelnemer die alle edities van het dictee heeft meegeschreven in de bankjes van de Eerste Kamer. Hij schopte het in 2005 zelfs tot beste prominente Nederlander.

Te vrezen valt dat Chabot in navolging van Kees van Kooten, die vorig jaar de dicteetekst verzorgde, zal experimenteren met stijl- en grammaticakwesties. Ook heeft hij al laten weten dat zijn verhaal geen ‘moeilijke woorden’ bevat. De tekst heeft hij inmiddels al ingeleverd.

Na de voorronde in de landelijke ochtendbladen, de Volkskrant en De Morgen, selecteert de organisatie dertig deelnemers uit Nederland en België. Bovendien worden dertig min of meer bekende Nederlanders en Vlamingen geïnviteerd om plaats te nemen in de bankjes van het Haagse Binnenhof.

Op 17 december 2014 is het Groot Dictee te zien bij de NTR op Nederland 1 en in België bij de VRT. Meer informatie vindt u op de site grootdictee.ntr.nl, die daarnaast veel wetenswaardigs te bieden heeft over de geschiedenis van het evenement. Ook kunt u daar uw eigen vaardigheid toetsen aan de hand van voorgaande edities.