Oudjaarsdicteetest 2019

In de laatste spellingtest van 2019 testen we of u iets geleerd heeft van de serie wekelijkse dictees. Op herhaling dus!