Alle dictees

In deze afdeling van de webstek vindt u alle dictees waarmee u naar hartenlust kunt oefenen. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn er verschillende afdelingen gemaakt.

Er is de grote collectie oefendictees van dicteespecialist Rein Leentfaar, die op dit moment uit ruim zeshonderd stuks bestaat. Daarnaast is er de almaar uitdijende verzameling van dictees die elk jaar in Nederland en België gehouden worden. Een aparte categorie is er voor het jaarlijkse tv-dictee.

Kies uit het hoofdmenu of het menu hiernaast de afdeling van uw keuze en laad het bestand op uw computer. Tip: klik met de rechtermuisknop op de titel en kies ‘Download gekoppeld bestand’.

Wilt u meer weten over de foutentelling en de criteria die gelden (of zouden moeten gelden) bij spellingwedstrijden? Kijk dan onder het kopje ‘spelregels’ in het hoofdmenu.