Huiskamerstatistiek voor alfabèta’s

De onvolprezen Belgisch-Nederlandse huiskamercompetitie blaast zeven kaarsen uit. Tijd voor een kort cijfermatig overzicht, tot jolijt van de rekenknobbels onder de taalfanaten. Maar zijn we dat niet allemaal een beetje, al was het maar om onze rode streepjes exact te kunnen tellen? Wat er ook van zij, ziehier – na 6.114 invulwoorden – de met voorsprong saaiste round-up ooit.

Waterland 2023

Waterlands dictee biedt amper kans op fouten

De kersverse ‘Dichter des Waterlands’ schatte de orthografische talenten van de deelnemers aan zijn eerste dictee zacht gezegd niet erg hoog in. De scores in de top lagen daardoor dicht bij elkaar.

Wim Daniëls

Daniëls zet een tandje bij in zijn vijfde

Wim Daniëls schreef traditiegetrouw de tekst voor het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat op 27 november op Radio 1 uitgezonden werd. Hij wilde het deze keer niet al te gemakkelijk maken.

Feestje: zestienduizend woorden fout gespeld

Spellingcrack Lizi van Vollenhoven is zoals veel orthografisch begaafden behept met een bètaknobbel. Daardoor weten we nu dat BeNeDictee nummer 80 de grens markeert van 16 duizend fout gespelde woorden door diehard dicteeliefhebbers.