Delft 2024

Delfts Dictee: bis, bis!

Het Delfts Dictee leverde vooral succes op voor oud-docent Henk Tetteroo, die een gedeelde tweede plek veroverde tussen gelauwerde dicteetijgers.

BND Breda 2024

Een reis door de kamer in oliekontenland

In het hart van Noord-Brabant, door 020’ers schamper oliekontenland genoemd, trakteerde Rien Wisse de deelnemers aan de huiskamercompetitie op een tweetal fraaie teksten.

Lopikerwaard 2024

Voorjaarsdictees gaan voortvarend van start

De belangstelling voor dictees lijkt niet af te nemen in Nederland. Hoewel verscheidene traditionele evenementen zijn gesneuveld, zetten enthousiaste taalliefhebbers nieuwe evenementen op touw.