21e Groot Brummens Dictee

Op woensdag 22 maart vindt, na eerdere annuleringen in de coronatijd, de eenentwintigste editie van het Groot Brummens Dictee plaats in de bibliotheek
van Eerbeek aan de Coldenhovenseweg 13. Deelnemers moeten zoals altijd in de gemeente Brummen wonen of werken, of ze moeten sociaal sterk aan Brummen verbonden zijn.

Aanvang is 19.30 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. De leden
van de Werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen zijn blij
dat het dictee weer plaats kan vinden. Er is een minimum van 15 en een
maximum van 45 deelnemers. De deelnemers wordt verzocht zich van
tevoren op te geven via taalmarkt@brummencultuur.nl . Dat kan tot uiterlijk vrijdag 17 maart.

Dit keer is het dictee weer geschreven door de leden van de Taalmarkt.
Het thema is ‘vergeten woorden’. U kunt zich als team en als individu opgeven.
Teams bestaande uit ‘losse’ deelnemers kunnen desgewenst op de avond
zelf nog ingedeeld worden.

Nieuw: bij wijze van experiment gaat het om een invuldictee, waarbij alleen de moeilijke
woorden hoeven te worden opgeschreven. Dat zou veel tijd moeten
schelen bij het nakijken. De dictees worden vlak voor de korte pauze
ingeleverd en elke deelnemer kijkt vervolgens het dictee van een
anonieme ander na, terwijl de correcte schrijfwijze centraal wordt toegelicht.
Zoalss altijd worden alleen de winnaars bekend gemaakt.