Achtste Groot Vlaardings Dictee

Het Groot Vlaardings Dictee wordt jaarlijks georganiseerd door Rotaryclub Vlaardingen, met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het bestrijden van laaggeletterdheid, een van de speerpunten van Rotary. Je kunt deelnemen met een eigen team van tien personen of je individueel melden. Aanmelden via info@grootvlaardingsdictee.nl.

Het GVD is een gezellige avond met eten, drinken en entertainment. Het dictee is uitdagend, maar niet onmogelijk. Er zijn mooie prijzen te winnen voor het beste team en de beste individuele deelnemer.

Het dictee vindt plaats op 11 november 2021 in de Stadsgehoorzaal aan de Schiedamseweg 51, Vlaardingen. Vanaf 19 uur bent u welkom. Voor meer info stuurt u een mailtje aan info@grootvlaardingsdictee.nl.