Achtste Oegstgeester Dictee

Het achtste Oegstgeester Dictee staat 18 oktober 2022 op het programma. Plaats van handeling is de aula van het Teylingen College Duinzigt, Wijttenbachweg 23, Oegstgeest. De specialisten worden tezelfdertijd onderworpen aan een vuurproef door Ton den Boon, hoofdredacteur van Van Dale.

De tekst is geschreven door Jeroen Windmeijer, schrijver van diverse religieushistorische thrillers en wordt voorgelezen door Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De jury bestaat uit Ton den Boon, schrijfster Marèse Peters en de neerlandica’s Els van der Geest en Rolien Paulus.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.00 uur:        registratie en eventueel betaling;
  • 19.30 uur:        start dictee;
  • 20.45 uur:        start correctie van eigen dictee door de deelnemers;
  • 21.10 uur:        pauze; onafhankelijke correctoren kijken de tien beste dictees in elke categorie na. In de pauze geeft de jury uitleg over de correcte schrijfwijze van de ingevulde woorden. Drank en hapjes worden geserveerd door een team van de Rotaryclub en er speelt het trio Cadineasca Dreapta o.l.v. Mignon de Lange;
  • 21.45 uur:        prijsuitreiking.

Iedereen dingt mee naar een van de twee prijzen in elk van de drie categorieën: scholieren/studenten, niet-scholieren en ‘specialisten’. Tevens kan elke deelnemer lid zijn van een ploeg met een unieke en creatieve naam (wel gezamenlijk inschrijven) om de competitie aan te gaan met andere teams (klassen, afdeling van bedrijven, sportteams, Rotaryclubs, straat- of wijkteams, familieteams etc.). Een team bestaat uit drie tot vijf personen. Er is een prijs voor het beste scholieren/studententeam en er zijn  twee prijzen voor de twee beste teams van de volwassenen.

Het resultaat in elke categorie en dat van de teamcompetities, (op basis van de gemiddelde teamscore),  zal worden gepubliceerd in de Oegstgeester Courant en op de website van het Oegstgeester Dictee.

Volwassenen betalen € 20 voor deelname; scholieren en studenten betalen € 10. Inschrijven kan:

  • via het deelnameformulier op de website ( hetoegstgeesterdictee.nl ) tot en met 17 oktober en overmaking van het deelnamegeld via de QR code;
  • bij de Rijnlandse boekhandel, de kantoorboekhandel de Kler en de bibliotheek in Oegstgeest;
  • bij de registratietafel op de avond zelf vanaf 19.00 tot 19.30 uur.