Derde Groot Nissewaards Dictee

Op woensdag 16 oktober 2019 organiseert Lionsclub De Bernisse, samen met het Taalhuis Nissewaard en De Boekenberg voor de derde maal een Groot Nissewaards Dictee. Locatie: De Boekenberg in Spijkenisse. Schrijven voor het goede doel, voor de eer én voor mooie prijzen!
U kunt zich digitaal aanmelden (voor 10 oktober 2019) voor deelname aan het Groot Nissewaards Dictee via de link op de website. Na aanmelding ontvangt u van ons bericht dat uw aanmelding binnen is.
Men laat zich per goed woord sponsoren voor het goede doel. Men kan dus niet alleen zijn/haar kennis van de Nederlandse taal beproeven, maar ook iets bijdragen aan het goede doel. De opbrengst van dit dictee komt ten goede aan het Taalhuis in de bibliotheek de Boekenberg te Spijkenisse. Het Taalhuis ondersteunt mensen die de Nederlandse taal niet goed kunnen lezen of schrijven.

De sponsoring werkt als volgt:

  1. Men werft zelf zijn/haar sponsor(s). Hoe meer sponsors, hoe groter de opbrengst!
  2. Men spreekt met zijn/haar sponsor(s) af met welk bedrag ieder goed woord wordt beloond. Het dictee bestaat uit 150 woorden.
  3. Bijvoorbeeld: bij een sponsoring van € 0,10 per woord en een score van 100% goed gespelde woorden steunt de sponsor het goede doel dus met € 15; bij een score van  80 correct gespelde woorden en een sponsoring van € 0,50 per goed gespeld woord, komt de opbrengst op € 40.
  4. Men vermeldt zijn/haar sponsor(s) en de sponsorbijdrage(n) op de sponsorlijst die men van de website kan downloaden.
  5. Vóór aanvang van het dictee levert men de sponsorlijst in bij de leiding (leden van Lionsclub De Bernisse).
  6. Na het nakijken van het dictee wordt per persoon de totale sponsorbijdrage vastgesteld, waarna men de sponsorlijst retour ontvangt.
  7. Met die sponsorlijst gaat men bij zijn/haar sponsors langs om de toegezegde bedragen te innen.
  8. De geïnde bedragen kan men overmaken naar rekeningnummer NL36 RABO 0365 4651 43 t.n.v. Stichting Activiteiten Lions De Bernisse o.v.v. Groot Nissewaards Dictee. Als u liever contant betaalt, dan kan dat direct na afloop van het dictee.

Het Groot Nissewaards Dictee vindt plaats in bibliotheek de Boekenberg aan de Markt 40, 3201 CZ Spijkenisse.

  • het dictee is van 19.00 tot 21.00 uur voor eenieder die graag mee wil doen voor het goede doel. Het aantal inschrijvingen is gelimiteerd tot 80.

Elke deelnemer betaalt, naast de sponsorbijdrage, 5 euro aan inschrijfgeld. Een half uur voor de start gaan de deuren open. Na de prijsuitreiking is er natuurlijk tijd voor een drankje.