Groot Amersfoorts Dictee

Ook in 2018 is er weer een Groot Amersfoorts Dictee, maar het is wel het laatste. Hert dictee maakt plaats voor een taalevenement. Het laatste dictee vindt plaats in de raadzaal van het Amersfoortse stadhuis op 12 februari om 19.30 uur. Net als in voorgaande jaren zijn er vier categorieën deelnemers: cursisten van de Volksuniversiteit, Amersfoortse prominenten, leerlingen van zes Amersfoortse scholen voor voortgezet onderwijs en lezers van het AD/Amersfoort Nu.

De leerlingen kunnen zich plaatsen via een scholierendictee dat een week eerder wordt georganiseerd. De krantenlezers zijn geselecteerd op grond van het voorrondedictee dat in december is gepubliceerd in beide bladen.

Dit achtste Groot Amersfoorts Dictee zal het laatste zijn in deze vorm. Voor deze gelegenheid zal Nynke Geertsma, auteur van de laatste twee edities, het dictee schrijven in samenwerking met Guido de Wijs, auteur van de eerste vijf edities. Of, en zo ja in welke vorm het dictee in de toekomst verdergaat, wordt later beslist.

Voor het achtste Groot Amersfoorts Dictee op maandag 12 februari 2018 zijn op de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis 70 plaatsen beschikbaar. Dew toegang is gratis. U kunt daar officieus meeschrijven met het dictee. Na de pauze legt docent Nederlands Corry Samson uit wat de juiste spelling is van de woorden in de dicteetekst en kijkt u zelf uw eigen dictee na.

U kunt zich aanmelden via amersfoortsdictee@gmail.com.