Groot Dicté der Nederlandse Taal Gent

In het kader van het Matthias de Vriesjaar organiseert het Instituut
voor de Nederlandse Taal op woensdag 16 september 2020 van 14:00 –
17:00 uur het Groot Dicté der Nederlandsche Taal: een dictee waarbij
niet het Groene Boekje leidend zal zijn, maar de regels van de
spelling-De Vries en Te Winkel. Dat is de spelling die in 1863
speciaal voor het schrijven van het Woordenboek der Nederlandsche Taal
ontworpen werd en kort daarna in Nederland en Vlaanderen ook als de
officiële spelling zou gaan gelden. De tekst van het Dicté is
geschreven door Kristien Hemmerechts en wordt door de auteur zelf
voorgelezen.

Het Dicté vindt plaats in de KANTL in Gent, en online. Meer
informatie en inschrijven via:
https://evenementen.ivdnt.org/events/dicte/