Negende Groot Aalsmeers Dictee

De negende editie van het Groot Aalsmeers Dictee wordt gehouden op vrijdag 16 november 2018. Plaats van handeling is, zoals gebruikelijk, restaurant ’t Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat te Aalsmeer. Er wordt wederom gestreden in de categorieën liefhebbers, specialisten en teams. Dit jaar wordt het dictee geschreven door oud-winnares en mede-organisatrice van het evenement Annemarie Braakman-Ven.

Het Groot Aalsmeers Dictee heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een evenement waar taalliefhebbers al geruime tijd van tevoren naar uitkijken. Het credo ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ is zonder meer van toepassing, wat niet wegneemt dat iedereen zijn uiterste best doet om zo min mogelijk fouten te maken in de doorgaans niet eenvoudige zinnen. Naast de liefhebbers uit Aalsmeer en omgeving doen er bij de specialisten doorgaans dicteemakers uit het hele land mee.

Teams
Behalve individueel kan er ook weer in teamverband gestreden worden (voor de liefhebbers). Een team dient te bestaan uit drie personen. Voor het berekenen van de uitslag wordt het aantal fouten van de drie leden bij elkaar opgeteld.

U bent vanaf 18 uur van harte welkom in het Wapen van Aalsmeer. Aanvang van het dictee is 18.30 uur. Vervolgens zal er voor de deelnemers weer een buffet klaarstaan (bij de prijs inbegrepen) en gaat de nakijkploeg aan het werk. Na het buffet wordt de tekst met toelichting gepresenteerd en omstreeks 21.00 uur wordt de uitslag verwacht. Volg voor de voorpret de Facebookpagina!

Aanmelding kan via taalevenementen@gmail.com en deelname (inclusief buffet) kost € 28,50. Dit kan contant betaald worden op de avond zelf of vooraf overgemaakt worden op rekeningnummer NL04 RABO 0319 0903 10 ten name van de Stichting Groot Aalsmeers Dictee.