Negende Groot Leiderdorps Dictee (online)

Dit jaar organiseert de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU), in nauwe samenwerking met de gemeente, het Groot Leiderdorps Dictee voor de negende keer, en wel op woensdagavond 18 november, 20.00 uur. De regels die zijn gesteld vanwege de coronapandemie maken het niet mogelijk om, zoals de traditie wil, de deelnemers bij elkaar te brengen in het gemeentehuis van Leiderdorp. Om die reden zullen belangstellenden uitsluitend online aan het dictee kunnen meedoen. De burgemeester van Leiderdorp, mw. Laila Driessen-Jansen, leest het dictee, ook al weer voor de negende keer, voor in het gemeentehuis. De deelnemers kunnen de tekst via livestream volgen en hun werk vervolgens digitaal insturen.

Het Groot Leiderdorps Dictee heeft dit jaar een groot verlies geleden, doordat dr. Tanneke Schoonheim afgelopen augustus volkomen onverwacht is overleden. Schoonheim, die onder veel meer voorzitter was van de Spellingscommissie van de Nederlandse Taalunie, heeft vijf jaar gezorgd voor prima dicteeteksten en het nakijken van het werk van de deelnemers op soepele en milde wijze geleid. De LVU is blij een goede opvolger voor haar gevonden te hebben in Wouter van Wingerden, taalkundige en lid van de Spellingscommissie.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de LVU met een mailbericht aan info@volksuniversiteitleiderdorp.nl.