Online-BeNeDictee Huib Boogert

De Belgisch-Nederlandse huiskamercompetitie gaat voorlopig nog even virtueel verder. Op 13 mei nodigt Huib Boogert alle spellingliefhebbers uit. Iedereen is van harte welkom. Start dicteeavond om 20.30 uur, aanvang dictee om 21 uur stipt. Interesse? Stuur even een mailtje naar hboogert@zeelandnet.nl.