Dictee van Kampen (online)

Het jaarlijkse Dictee van Kampen gaat door, maar deze keer alleen online via internet en tv.

Online-BeNeDictee René Dijkgraaf

De Belgisch-Nederlandse huiskamercompetitie gaat voorlopig nog even virtueel verder. Op 15 april nodigt René Dijkgraaf alle spellingliefhebbers uit. Iedereen is van harte welkom. Start dicteeavond om 20.30 uur, aanvang dictee […]