Tiende Groot Leiderdorps Dictee

Dit jaar, het jaar van het 60-jarig jubileum van de  Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU), viert ook het Groot Leiderdorps Dictee een jubileum: voor de tiende keer organiseert de LVU, in nauwe samenwerking met de gemeente, het Groot Leiderdorps Dictee. Oorspronkelijk zou het tiende dictee plaatsvinden op 25 november 2021, maar de coronaregels verhinderden dat. Nu is het weer mogelijk om, zoals de traditie wil, het dictee te houden in het gemeentehuis van Leiderdorp, en wel op woensdag 12 oktober, 20.00 uur.

Ook voor de burgemeester van Leiderdorp, mw. Laila Driessen-Jansen is het een jubileum: zij zal het dictee voor de tiende keer dicteren. De tekst van het dictee wordt dit jaar geschreven door Roland de Bonth, taalkundig onderzoeker van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Voor het eerst zal er ook een dictee voor leerlingen van groep 8 van de Leiderdorpse basisscholen plaatsvinden. Ook het scholierendictee, dat wordt geschreven door oud-basisschooldirecteur en gemeenteraadslid Eric Filemon, wordt gehouden op woensdag 12 oktober in het Leiderdorpse gemeentehuis, maar dan ’s middags.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de LVU met een mailbericht aan info@volksuniversiteitleiderdorp.nl.