Twaalfde Groot Alphens Dictee

De twaalfde editie van het Groot Alphens Dictee vindt plaats op dinsdagavond 21 maart. De organisatie heeft dit jaar twee neerlandici bereid gevonden een bijdrage te leveren. Els Scheerder is dit jaar de auteur van het GAD 2023 en Walter Oussoren, bekend als auteur van de vorige editie, leest dit jaar de tekst voor.

Het evenement vindt plaats in het Groene Hart Lyceum, Tolstraat 11, 2405 VS Alphen aan den Rijn. Om 19.15 uur gaat de zaal open, om 19.45 uur begint het dictee.

Op advies van de auteur en enkele deelnemers van vorig jaar, is besloten dit jaar het dictee te houden in twee categorieën. Om de geoefende dicteedeelnemer extra uit te dagen, hebben we de categorie GAD Plus toegevoegd. Het verschil tussen GAD en GAD Plus is de moeilijkheidsgraad. Bij de inschrijving kan worden aangegeven in welke categorie u deel wilt nemen. Hebt u een groot gevoel voor taal en dictee en/of doet u meerdere keren per jaar mee aan een dicteewedstrijd, schrijf u dan in voor GAD Plus.

Net zoals vorig  jaar kunt u deelnemen als individu of in teamverband. Teams bestaan uit drie of vier personen en het deelnameniveau van een team wordt bepaald door het meest ervaren teamlid.

De opbrengst van het dictee is bestemd voor Voedselbanken Alphen aan den Rijn en omstreken. De primaire doelstelling van de Voedselbank is het verstrekken van wekelijkse voedselpakketten aan mensen die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook helpt de Voedselbank hun klanten op andere gebieden. Om hun zelfredzaamheid te verhogen en het leven iets te kunnen veraangenamen, heeft de Voedselbank in de afgelopen jaren met tal van organisaties samenwerkingsverbanden gesloten en/of afspraken gemaakt. Uiteraard is er ook weer een loterij.

Alle informatie over de inschrijving en het goede doel vindt u op www.grootalphensdictee.nl. Vanaf 1 februari 2023 kunt u inschrijven voor het dictee. Deelname kost slechts 20 euro per persoon of 75 euro voor een team van maximaal vier personen. Als u mensen kent die mogelijk ook interesse hebben om mee te doen aan het dictee, dan stellen we het bijzonder op prijs als u deze informatie deelt.

Kunt u dit jaar niet meedoen aan het dictee, maar wilt u toch graag de Voedselbank een financieel hart onder de riem steken,dan is een bijdrage welkom op rekening NL41ABNA 0569 1760 34 van Soroptimist International Club Alphen aan den Rijn onder vermelding van GAD 2023.