Viaans Dictee en Kinderdictee 2019

Wie weet te laveren tussen de Scylla en Charybdis van przewalskipaarden en sacrosancte collocatie? Vianen bestaat niet meer als gemeente, maar onze laatste burgemeester bestaat gelukkig nog wel en leest ook dit jaar weer een speciaal voor Vianen geschreven dictee voor. Daarbij staat niet de competitie, maar vooral de gezelligheid centraal.

In Vianen zijn twee dictees op dezelfde dag. Beide worden gehouden in het Oosterlichtcollege aan de Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen. Het kinderdictee is geschreven voor kinderen op de basisschool, vooral voor groep 7 en 8 (maar alle basisschoolleerlingen zijn welkom, als je durft). Het begint om 16 uur. Het dictee voor volwassenen speelt zich ’s avonds op dezelfde locatie af. Dat begint om 19.30 uur. Tussen de twee Viaanse Dictees is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een diner, verzorgd door de leerlingen van het Oosterlicht College. Het diner start om 18 uur.

Kaarten voor alle evenementen zijn verkrijgbaar via die site van Eventbrite.nl.

De opbrengsten van dit benefietevent zijn voor de Stichting Leergeld Vianen, die ervoor zorgt dat alle kinderen mee kunnen doen aan sociale activiteiten, zoals sport, spel, muziek, maar ook aan buitenschoolse activiteiten.