Eerste Groot Leusdens Dictee

Het Groot Leusdens Dictee heeft als thema de historie van Leusden en wordt gehouden in Fort33, Bavoortseweg 25, Leusden (in de Nederlandse provincie Utrecht). Het dictee wordt voorgelezen door burgemeester Gerolf Bouwmeester.

Gastvrouw en presentator is Paula Bonekamp, voorzitter van Rotary Club Leusden. Onder het toeziend oog van notaris Marcel Magnee schrijven de deelnemers het dictee op papier mee (digitaal deelnemen op een tablet is helaas niet mogelijk).

Als de deelnemers in de pauze aangenaam ontspannen met een drankje en een optreden van de Coincidence Band, worden de ingeleverde dictees nagekeken door een team van correctoren. Daarna wordt de winnaar bekendgemaakt. Die ontvangt de Rotary Taalbokaal van Leusden, een prachtige wisseltrofee.

De avond wordt verzorgd door leden van Rotary Club Leusden. De gehele opbrengst van het Dictee zal geschonken worden aan de Taalschool van Leusden (onderdeel van Voilà). Op de Taalschool zitten leerlingen van 4-12 jaar uit verschillende landen. Doel van de school is om leerlingen zoveel mogelijk vaardig te maken in de Nederlandse taal, zodat zij na ongeveer een jaar, kunnen instromen in het reguliere onderwijs.

Als Rotary Leusden vinden we het belangrijk dat niet alleen de kinderen maar ook hun ouders een goede start hebben, en daarom ondersteunen wij ze graag met Het Groot Leusdens Dictee.

Beknopt programmaoverzicht

  • Ontvangst om 19.30 uur
  • Opening om 20.00 uur
  • Start dictee om 20.15 uur
  • Pauze
  • Prijsuitreiking rond 22.15 uur

 

Deelname aan het dictee kost 7,50 EUR. Een bedrag dat volledig ten goede komt aan de taalschool van Voilà. Er zijn slechts 200 toegangskaarten beschikbaar, dus schrijf je hier snel in.