Online kerstdictee

Onlinedictee
Datum: donderdag 16 december 2021
Start dictee: 21.00 uur (de sessie wordt geopend om 20.30 uur)
Voorlezer: Herman Killens

Auteurs: gezamenlijk project van een aantal dicteevrienden
Formule: online via MS Teams. Iedereen krijgt een half uur vooraf de tekst van het invuldictee toegestuurd. Na afloop van het dictee sturen de deelnemers een foto of een tekstdocument via mail naar de corrector.
Onderdeel van de BeNeDictees, de Belgisch-Nederlandse huiskamercompetitie
Iedereen van harte welkom, een eenvoudig mailtje naar killenscamps@gmail.com volstaat.