Online-BeNeDictee Huib Boogert

De Belgisch-Nederlandse huiskamercompetitie gaat voorlopig nog even virtueel verder. Op 13 mei nodigt Huib Boogert alle spellingliefhebbers uit. Iedereen is van harte welkom. Start dicteeavond om 20.30 uur, aanvang dictee […]