Elfde Aalsmeers Dictee

Het Aalsmeers Dictee is terug op vrijdag 7 oktober, maar deelnemers van buiten de gemeente worden geweerd.

De Schrijfwijzen

Taalspel in Vlaamse en Brusselse bibliotheken: voor info en inschrijvingen zie https://deschrijfwijzen.be/.