3 reacties

  1. Opgave 8 biedt naar mijn idee twee correcte, in elk geval te verdedigen oplossingen. Zie taaladvies Onze Taal en Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 1998.

    • Aanvulling: Onze Taalverhaal is op zich duidelijk. Ook het onderscheid modern (met relaxed) en ouderwets spreekt voor zich. Het Onze Taalverhaal is gedateerd: het vermeldt immers dat de gewraakte uitdrukking NIET in VD zou staan. Quod non: nu dus wel; ook in papieren VD!