Goeree-Overflakkee

De dicteenorm anno Domini tweeduizend zestien

Rein Leentfaar pleit voor een strikte norm bij komende dictees: alleen de digitale versies van Van Dale en de Woordenlijst zouden gebruikt mogen worden.

Auteur Rein Leentfaar (midden) legt het leven uit aan een meisje van de omroep

Groot Dictee

Het nieuwe Groot Dicteeformat sucks

Het Groot Dictee is in handen gevallen van de rendementsdenkers, constateert René Dijkgraaf. ‘Wat een armoe!’

Alweer dat onbegrijpelijke dedain voor spelling

Elk jaar weer is er wel een scribent die zijn staf meent te moeten breken over het Groot Dictee op tv. Dit jaar moppert Warna Oosterbaan er lustig op los in NRC Next. Neerlandicus en dicteenomade Bert Jansen dient hem van repliek.

Bert Jansen tijdens het Cuijks Dictee van 2014

Tussen Essen en de grens

Tussen Essen en de grens ligt niets, geografisch gezien. Op taalgebied ligt het anders. Daar vormt het tussen-s-gebied een interessant vacuüm. Pieter van Diepen bekijkt het van alle kanten en trekt zijn conclusies.

Pieter van Diepen

René Dijkgraaf

De Lijst, het hartenlapje van de dicteetijger

In onze serie over de woordregisters van dicteeliefhebbers, schrijft René Dijkgraaf uit Harderwijk over zijn persoonlijke Lijst: de langste, met zeer krachtige woorden.

Een lijst met épagneuls en blitskikkers

Taalkundige Bert Jansen belicht het parcours dat voorafging aan zijn carrière als dicteetijger. Aanleiding vormde een vraag van Dictees.nl: ‘Wie heeft er een lijst met lastige dicteewoordjes, en hoe ziet die er uit?’.

Bert Jansen. Foto © Ton Pors, Harderwijk