Philip Freriks

Het Groot Dictee verdient beter dan een aftocht langs het achterpoortje

Direct na het abrupte einde van het Groot Dictee publiceerde dr. Steven Delarue een lezenswaardig artikel op de website van het Vlaamse tijdschrift Knack. Het stuk verscheen ook op Stevens eigen blog. De redactie van Dictees.nl brengt het graag nogmaals onder de aandacht. Lees dit stuk!

GDdNT 2016

Te moeilijk, te archaïsch? Quatsch

Als een harde scheet tijdens een yogales klonk op 24 mei de mededeling dat het Groot Dictee na ruim een kwarteeuw was afgedankt. Wat waren de argumenten daarvoor? En wat zijn die waard?

Hoe dichter bij Dordt …

Topspeller Randy van Halen was afgedaald uit zijn orthografische ivoren toren om een leuk dictee te schrijven voor jeugdige liefhebbers. Zijn gevoel voor grammatica liet hem daarbij soms in de steek, maar een fijne avond werd het wel.

Hans Bennis

Taaluniebaas Bennis, die niet van de n is

Spelling vindt professor Bennis oninteressant. Op zichzelf is dat geen buitenissige opinie van een taalkundige. Maar Hans Bennis is binnenkort de baas van de Taalunie, en dus verantwoordelijk voor het Groene Boekje. Heeft hij wel een mening over spelling? Maak kennis met Bennis, die niet van de tussen-n is.

Anneke Neijt

Het verdriet van Anneke Neijt

Toen professor Anneke Neijt op 3 juni afscheid nam als hoogleraar in Nijmegen, had zij wel kunnen verwachten dat er een stormpje zou opsteken na haar rede. Maar de pers had zich beter moeten verdiepen in haar tekst.

Lang leve het heen-en-weer tussen zwaardvis en hanenpoten

Bert De Kerpel behaalde de eerste plaats in het Groot Dictee op tv, ex aequo met Marc Beumer. De toegevoegde tweekamp beroofde hem van een prijs, maar De Kerpel is de laatste om daarover te zeuren. De zeer taalvaardige bijna-winnaar beschrijft zelf zijn ervaringen in dit verslag, dat leest als een novelle.