Feestje: zestienduizend woorden fout gespeld

Spellingcrack Lizi van Vollenhoven is zoals veel orthografisch begaafden behept met een bètaknobbel. Daardoor weten we nu dat BeNeDictee nummer 80 de grens markeert van 16 duizend fout gespelde woorden door diehard dicteeliefhebbers.

Leiderdorp 2023

Dicteedubbel rondom Leiden

Twee dictees op twee opeenvolgende dagen, dat is een uitdaging. Omdat zowel Oegstgeest als Leiderdorp in de buurt liggen, besloot Leidenaar Pieter van Diepen beide evenementen te bezoeken. Met wisselend succes.

Aalsmeer 2023 winnaars

Uitmuntende prestaties in Aalsmeer

Het twaalfde Aalsmeers Dictee leverde naast veel plezier een verrassende winnaar op. Met een gemiddelde van 23 fouten presteerden de veertig deelnemers behoorlijk goed.