Leuvens studentendictee ‘aartsmoelijk’

Willem Possemiers leverde in Leuven een goede prestatie (12 fout) in het studentendictee van Paul Claes. Maar Joost Verheyen en Edward Vanhove, die buiten mededinging meeschreven, presteerden buitengewoon met elk slechts één fout.

Paul Claes schrijft Leuvens studentendictee

De bekende schrijver, essayist, vertaler en classicus Paul Claes zal dit jaar de tekst schrijven van het Leuvens dictee voor studenten (28 november 2012).