Dicteetest van 10 december 2019

In deze spellingtest is een aantal herhalingsopgaven verwerkt. Stel je orthografisch geheugen op de proef!

Groot Dictee: hetzelfde maar dan anders

Groot Dictee 2019

Een jaar geleden blies NPO Radio 1 het in 2016 ter ziele gegane Groot Dictee der Nederlandse Taal opnieuw leven in. Dit jaar volgde de tweede editie op 2 november. Het was een dictee waarin veel hetzelfde maar toch anders was. 

Lijden in Leiderdorp

Leiderdorp

Het Leiderdorps Dictee heeft een status aparte in Orthografië. Die berust op de grammaticale ‘foutjes’ die erin verstopt zijn en die de deelnemers geacht worden te ontmaskeren. Maar wat is precies een taalfout?

Driemaalsmeer

BeNeDictee Aalsmeer

Het weekend van 23 november stond voor een aantal trouwe volgers van Dictees.nl in het teken van Aalsmeer: het laatste BeNeDictee van het jaar bij Annemarie Braakman en het Groot Aalsmeers Dictee op zondag.