Paastest van 5 april 2021

Wegens vakantie verlaat: de spellingtest van Lizi van Vollenhoven rondom het thema Pasen.

Leentfaar loopt leeg

Rein Leentfaar

Superspeller Rein Leentfaar was te gast bij de regionale omroep voor West-Zeeuws-Vlaanderen, hoewel de zwervende Zeeuw inmiddels alweer drie jaar in Middelburg woont.

Dicteetest van 22 maart 2021

Harderwijk 2015

Alles draait om de lollige letter l in het weekdictee van Lizi van Vollenhoven. Succes!

Vampminister voert curveview in tegen Sarskov II

Op deze webstek valt het op: de dicteewereld is helemaal stilgevallen. Maar ook in deze coronatijden blijft de grensoverschrijdende huiskamercompetitie vrolijk zijn gangetje gaan. Een puntsgewijs overzicht van een werkelijk warme winter onder dicteevrienden.

Een nieuw literair genre: de dictective

de Griekse ij

Medicus, amateurschipper, herenboer en dicteeliefhebber Bob van Dijk ontpopte zich onlangs tot misdaadschrijver. Zijn debuut De Griekse ij slaat een brug tussen de wereld van de rechercheur en die van de Spellingcommissie. De dictective is geboren.