De Griekse ij, na dato

De allereerste ‘dictective’ in de Lage Landen is uitverkocht. Maar uw website biedt uitkomst.

door Frank Denys

Bob van Dijk
Bob van Dijk

Ruim vier jaar geleden, in volle coronatijd, diepte Bob van Dijk een manuscript op uit zijn bureaulade. Hij loofde het uit als prijs voor de winnaar van een online BeNeDictee, mits deze er een recensie aan zou wijden. Joost Verheyen componeerde een lofrede, wat de auteur verguldde maar hem zijn schroom om het verhaal uit te geven nog niet deed overwinnen.  Ik kreeg de novelle te lezen en was als literatuurliefhebber onder de indruk van de met veel humor doordrenkte, stilistisch vernuftige story. Ik bood Bob mijn diensten aan als vormgever en eindredacteur en dat was het finale zetje dat in het voorjaar van 2021 resulteerde in de in eigen beheer uitgegeven novelle De Griekse ij. De rest is geschiedenis.

Na amper een goede maand waren de eerste honderd exemplaren al uitverkocht. Er volgde een tweede, verbeterde druk van nog eens honderd exemplaren, die we ook na verloop van tijd allemaal wisten te slijten. In een nichemarkt van wat men in de Angelsaksische literatuur cosy crime noemt en in een subgenre waarvoor onze webredacteur de term dictective bedacht, mag dit als een succes bestempeld worden. Maar de grootste bekroning voor de auteur is misschien wel dat Van Dale sinds begin 2023 onder de lemma’s y en ij niet langer Griekse y, maar Griekse ij spelt. Dit pleonasme was de steen des aanstoots van hoofdfiguur Karel Landsteiner. 

Sporadisch krijgen we nog weleens een aanvraag binnen van een geïnteresseerde lezer en dan grieft het ons niet aan die vraag te kunnen voldoen, want een derde druk zit er echt niet meer in. Daarom hebben we nu beslist om de novelle voor iedereen elektronisch toegankelijk te maken via een pdf van de plusquamperfecte tweede druk.

Die digitale gratis versie leest u hier!

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *