6 reacties

  1. Zonder iets weg te geven (maakt ook niet uit voor de juiste keuze): de stof bij opgave 8 is volgens GB alleen znw., volgens VD zowel znw. als bnw. Als GB prevaleert, zou de betreffende uitdrukking dus aaneengeschreven moeten worden.

  2. In opgave 8 (maar niet die van Rein, want dat blijkt opgave 9) staat de persoonsvorm ‘werden’ in de bijzin in het meervoud, maar geen van de antwoorden is een daarmee overeenkomstig meervoud. Verwarrend, maar toch goed gegokt.