Dicteetest van 10 maart 2020

Onze wekelijkse test voor de ambitieuze spellingfanaat. Wie haalt tien punten uit tien vragen?

Welkom bij de Dicteetest van 10 maart 2020. Beantwoord de tien vragen en kijk of je een Tijger of een Theemuts bent! Je hebt drie minuten de tijd. Dat is meer dan je denkt!

1. Vindt u dat ... straks verplicht verzekerd moeten zijn?
2. John was zo in de ... dat hij zijn eigen huis niet meer kon vinden.
3. Hij had duidelijk een ... te veel op die avond.
4. Men verwacht dat de temperatuur vandaag boven de 90° ... uit zal komen.
5. Het atelier stond vol met ... en ... .
6. Rot op, loeder, of ik sla je ... !
7. Je schijnt nu ook ... te kunnen spelen op de iPad.
8. Na het zwemmen en fietsen sluit de ... af met een hele ...
9. Naast ... en ... vlogen er gewone zebravinkjes in de volière.
10. Maar liefst drie ... gaven acte de présence op de galapremière.

Dank voor je deelname!Naam
E-mail

Reacties zijn gesloten.