Dicteetest van 7 januari 2020

In de eerste test van 2020 vindt iedereen wel iets van zijn gading.

Welkom bij de Dicteetest van 7 januari 2020. Beantwoord de tien vragen en kijk of je een Tijger of een Theemuts bent! Je hebt drie minuten de tijd. Dat is meer dan je denkt!


Dank voor je deelname!Naam
E-mail

6 reacties

 1. Beste Muggenzifter,

  Dit heeft hoegenaamd niets te maken met Nederlands dictee.
  U hebt me nu een lijst gegeven van woorden die ik nu voor de eerste keer zie en die ik nooit ofte nooit nog zal tegenkomen in mijn leven,
  U verprutst mijn kostbare tijd.

  E.D.
  Antwerpen – Kampala

  • Geachte E.D.,

   U behoort duidelijk niet tot de doelgroep van deze site, Immers, VD: doelgroep = groep (site) waar­op een bepaalde ac­tie is ge­richt, die men met een bepaalde aan­pak pro­beert te be­rei­ken. U bent voor dit doel onbereikbaar.

   Graag verwijs ik naar http://www.moerstaal.nl

   (w.g.) Muggenzifter

  • Dicteefysica, wet no. 127: wanneer een speler van oordeel is dat een gegeven woord geen deel uitmaakt van de verzameling woorden die hem/haar genoegzaam bekend zijn, dan is het woord per definitie een slecht dicteeopgavenwoord en dan is de auteur van de bijbehorende opgave een prutser.

 2. Zag ik nu echt dat ‘rechtsaf’ goedgekeurd wordt maar dat ‘linksaf’ moet luiden ‘links af’?