Foutentsunami treft Lingewaardse dicteeschrijvers

Een stortvloed aan fouten overspoelde vrijdagavond 16 juni de deelnemers aan het elfde Lingewaards Dictee. Het bleef niet bij natte voeten: met een gemiddelde van 72 fout per persoon gingen de spellers in Bemmel kopje-onder.

Lingewaard 2017

Deelnemers in Bemmel

door Jeroen van Heemskerck Düker

Een stortvloed aan fouten overspoelde vrijdagavond 16 juni de deelnemers aan het elfde Lingewaards Dictee. Het bleef niet bij natte voeten: met een gemiddelde van 72 fout per persoon gingen de spellers in Bemmel kopje-onder.

Auteur Frans Walch – neerlandicus, schrijver en biograaf – legde al in de eerste alinea van zijn epyllion over vergankelijkheid zijn publiek het vuur na aan de schenen. Hij verhaalde over het geratel over de kasseien van landauer, dos-à-dos, sjees en ander gerij dat het begin twintigste-eeuwse straatbeeld beheerste. En over aan weerszijden van het plaveisel in neorenaissancestijl oprijzende gevels. Genoeg om de schrijvers aan het zuchten te krijgen.

Lingewaard 2017

Het winnende team van D66. Links Ferrie Verouden.

Van zucht naar kreun
Het zuchten werd kreunen na de erop volgende alinea’s. Daarin besprak hij onder meer de verafgode smartphone die triktrakken, rummikuppen en vergelijkbare gezelschapsspellen devalueert tot decemberverstrooiing. Het orthografisch vermogen van de deelnemers werd verder op de proef gesteld met de capricieuze indringer Vadertje Tijd, die zijn eerste bloedeloze schrab in je vel trekt. Eenmaal aanbeland bij de vijfde alinea, waarin de schrijver waarschuwde dat van jongs af aan de vergankelijkheid ten enenmale gewaarborgd blijkt, wist zijn publiek dat een verrassend goede score er deze keer niet in zat.

‘Dit wordt een goede avond voor het goede doel’, voorspelde burgemeester Marianne Schuurmans, die de tekst moest voorlezen. En inderdaad, met elke fout kreeg de Rotaryclub er een paar dubbeltjes bij ten bate van het Midwinterdiner voor alleenstaande ouderen. Kassa voor de liefdadigheid, gemengde gevoelens bij de deelnemers. Zelfs de individuele winnaar Ferrie Verouden moest 25 fouten incasseren in het dictee van exact driehonderd woorden. Hij bleef Susan de Man (26 fout) en Miranda Kanis (28 fout) net voor. Het beste team, dat van D66, scoorde gemiddeld 41 fouten per persoon: door bijna een op elke zeven woorden stond een rode streep.

Lingewaard 2017

Winnaar Ferrie Verouden (r)

Foutenrecord
De vraag rijst of de lokale Rotaryclub zichzelf een goede dienst bewezen heeft met dit foutenrecord. Na het abrupte verscheiden van het tv-dictee bleek de teneur in de commentaren telkens dezelfde: zoveel fouten bederven op den duur het plezier in het spelletje. Een winnaar die 25 keer de mist in gaat tijdens een oefening van driehonderd woorden heeft amper reden om erg trots te zijn op zijn prestatie.

Vooral omdat de organisatie sinds jaar en dag de meer ervaren spellers uitsluit van deelname, zou de tekst niet al te lastig hoeven zijn. De kunst van de dicteeauteur bestaat in de uitgekiende verhouding tussen spellingproblemen en een mooie tekst. In het laatste slaagde Walch, maar met de opeenstapeling van orthografische valkuilen is hij zijn doel voorbijgeschoten.

De foto’s zijn overgenomen van de openbare galerij op de website van de Rotaryclub. Daarvoor is toestemming gevraagd, maar een reactie bleef uit. De naam van de fotograaf moeten wij dus helaas schuldig blijven.

6 reacties

  1. Helaas stond in de dicteetekst ook nog een fout: het is niet plastisch én chirurgisch, dat zou plastisch-chirurgisch zijn, maar het is ‘volgens de plastische chirurgie en dus plastischchirurgisch!

  2. . . . en ander gerij dat het begin twintigste-eeuwse straatbeeld beheerste.

    Ik vraag mij af of hier niet begintwintigste-eeuwse geschreven moet worden als aaneengeschreven bijvoeglijk naamwoord bij straatbeeld, naar analogie van het in het GB vermelde trefwoord laatnegentiende-eeuwse.
    In het Cuijks dictee 2005 lees ik: . Enkele pijlers van de laatnegentiende- en begintwintigste-eeuwse Cuijkse economie vormden een drietal leerlooierijen . . .

    Trouwens, plastischchirurgisch wordt in oGB als trefwoord vermeld.

  3. Aanvulling: de meeste amateurjury’s zullen niet verder kijken dan naar het papieren GB. Daarin staat plastischchirurgisch niet, dus de fout is op zich wel begrijpelijk …

  4. Lijkt mij een heel goede tip voor dicteeauteurs en –jury’s: raadpleeg voor de dicteewedstrijd in elk geval ook het oGB en kijk hoe de moeilijke dicteewoorden daarin gespeld zijn.