Groot Dictee voortaan wekelijks op tv

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal komt voortaan wekelijks op tv, in plaats van jaarlijks. Per direct, want volgens de NTR is de nood hoog. Dat heeft met kijkcijfers te maken. De Spelt polste enkele prominenten.

door Rien Wisse, redacteur van De Spelt

gdnt2014_freriks-vanagt Door Rien Wisse, redacteur van De Spelt, je broodnodige dicteenieuws

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal komt voortaan wekelijks op tv, in plaats van jaarlijks. Per direct, want volgens de NTR is de nood hoog. Dat heeft met kijkcijfers te maken. De Spelt polste enkele prominenten.

Willemijn Francissen (NTR) licht het besluit toe: ‘Het Groot Dictee moet als archaïsch instituut blijven bestaan. Zijn beste tijd moet nog komen. Er gebeurt veel met taal, bij jongeren en op sociale media. Dat willen we vaker laten zien. Stel je eens voor: niet eenmaal 368.000 kijkers, maar 52 keer zoveel. Tel uit je winst.’

Een projectmanager (NTR): ‘We optimaliseren de operationele processen om de bekostigingsprikkels aan te vliegen. We slaan strategische piketpaaltjes, creëren draagvlak en herconceptualiseren de benchmark. Door cashflow te genereren, krijgen de intrinsieke dicteeveranderingstrajecten een synergetische kwaliteitsimpuls.’

Presentator Philip Freriks is er ten langen leste content mee: ‘Het Groot Dictee is heden ten dage nog steeds prestigieus. Dat moet coûte que coûte zo blijven. Er komen steeds meer geüpgradede dicteewoorden bij. Die kun je nooit minutieus laten zien als je maar eenmaal per jaar uitzendt. Dat is ten enenmale het przewalskipaard achter de wagen spannen.’

Marinus Woordenaar (Dicteepartij): ‘Dictees kunnen overal over gaan en dus alle lagen van de bevolking bereiken. Hoe meer dictees – inclusief allochtone woorden – hoe meer maatschappelijke participatie. Je kunt wel discussiëren over voltooid leven, maar moet ook weten wanneer je een voltooid deelwoord met een d of een t schrijft.’

Premier Mark Rutte: ‘Meer dicteezendtijd draagt bij aan een normaler Nederland: normaal doen geldt ook voor spelling. Daar komt nu meer tijd voor – twee tseetseevliegen in één klap. We moeten terug naar eenvoudige dicteewoorden zoals onthaasting, cultuur en traditie. Die zijn al moeilijk genoeg, maar wel normaal. En ze passen bij ons gave land.’

3 reacties