Huiskamerstatistiek voor alfabèta’s

De onvolprezen Belgisch-Nederlandse huiskamercompetitie blaast zeven kaarsen uit. Tijd voor een kort cijfermatig overzicht, tot jolijt van de rekenknobbels onder de taalfanaten. Maar zijn we dat niet allemaal een beetje, al was het maar om onze rode streepjes exact te kunnen tellen? Wat er ook van zij, ziehier – na 6.114 invulwoorden – de met voorsprong saaiste round-up ooit.

door Herman Killens

BeNeDictee 2023 Voorburg

Culinaire verwennerij …

Het is allicht de frequentst gestelde vraag onder de spellers: hoeveel BeNeDictees vonden er tot nu toe plaats? Het antwoord kan verrassend genoeg vele kanten uit. Welnu, we kwamen 28 keer samen in een Belgische of Nederlandse huiskamer met daarnaast ook nog 2 buiten-de-deurtjes (gehuurde zaal). Dertig keer in totaal dus. Maar tijdens de twee coronajaren waren er ook 21 onlinesessies. Niet iedereen vindt dat volwaardige huiskamerdictees, dus naargelang ieders opinie komen we zo uit op 30 of 51 BeNeDictees.

Maar daarmee is de kous nog niet af. In elke huiskamer schreven we twee dicteeteksten (op Heist-op-den-Berg na, te moe na het trappenlopen – zie hier) en tijdens de avondjes zoomen en teamsen beperkten we ons telkens tot 1 dictee. Via hogere wiskunde komen we zo uit op (30 x 2) – 1 + 21 = 80 dictees. Dat is het aantal dat ik zelf meestal gebruik.

Influencer

Het is algemeen geweten: spel(ling)aficionado’s reizen vaak van Dan (Diest, Schilde, Heist-op-den-Berg, Opwijk* en Bonheiden) tot Berseba (Bussum*, Harderwijk, Voorburg*, Almere, Breskens, Aalsmeer*, Breda en Zoetermeer). In de met een sterretje gemarkeerde plaatsen kwamen ze zelfs vier keer op bezoek! In totaal vonden er 19 dicteeonderonsjes plaats in Nederland en 11 in België.

Opwijk 2017: ik mag de eerste deelnemers verwelkomen

Op 8 april 2017 belde Frank Denys als allereerste aan bij ons thuis. Hij staat dan ook officieel geboekstaafd als de eerste BeNeDicteeër in de geschiedenis van de mensheid.

49 dicteevrienden namen tijdens deze septennale cyclus deel aan de huiskamerdictees, 27 Vlamingen en 22 Nederlanders. Hiervan beperkten 15 fanaten zich tot het onlinegebeuren. Sommige deelnemers waren opvallend trouw aanwezig, hierbij de top vijf: schrijver dezes 72 keer, Lizi van Vollenhoven 69, Rein Leentfaar 63, Bert Jansen 60 en Dian van Gelder 54.

Gemiddeld waren we met 10,3 deelnemers per sessie (8,7 live en 14,8 online). Bert Jansen mocht het hoogste aantal (12) begroeten in Bussum 2022 (en daar was jullie trouwe dienaar dan nog niet eens bij …). Als we ook de niet-schrijvende supporters meetellen spant Opwijk 2017 dan weer de kroon met 14 gasten. Maar online had dictee-influencer René Dijkgraaf in 2021 zelfs 21 volgers!

Leuk is ook dat 20 van die 49 dicteeschrijvers minstens 1 keer op het virtuele podium stonden (11 BE en 9 NL), waarvan tien op het hoogste trapje (5 BE en 5 NL). In het spannende duel met Rein Leentfaar sta ik nipt aan de leiding met 24 tegenover 23 overwinningen.

Keurmerk

Topspeller en -nakijker Johan de Boer

Geen dictees zonder organisatoren. Een niet te onderschatten taak! De warme ontvangst, de gastvrijheid, de lekkere maaltijden, de kameraadschappelijke sfeer: het zijn essentiële en onmisbare kenmerken geworden van de huiskamerdictees en we kijken er telkens met heel veel plezier naar uit.

Ook geen dictees zonder dicteeauteurs. Je kan de 80 (vaak pareltjes van) teksten intussen bijna allemaal terugvinden op deze site (wordt binnenkort vervolledigd). We konden een beroep doen op 20 welwillende auteurs (7 BE en 13 NL). Zelf schreef ik 11 teksten, Lizi van Vollenhoven 7 en Bert Jansen, Huib Boogert, René Dijkgraaf en Bob van Dijk elk 6. Tijdens de coronacrisis creëerden we zelfs drie teksten in teamverband (cadavre exquis) – ieder een paragraaf – wat nog eens 7 extra (mini)auteurs oplevert.

Sedert dit jaar hebben we ook een reglement. Enne, we hebben het nog nooit moeten raadplegen … Met duizendmaal dank aan Johan de Boer die onze teksten vooraf nauwgezet aftoetst aan elk artikel. Het zorgt telkens voor een zorgeloze dicteedag zonder zelfs nog maar een begin van discussie. Het veroveren van het prestigieuze JdB-keurmerk is dan ook hét ultieme doel van elke dicteeauteur.

Klopt het cliché dat de Vlamingen beter spellen dan de Nederlanders? In de tussenstand is het in elk geval kantje boord: 41-38 voor de Vlamingen met daarnaast ook nog 1 ex aequo. België behaalde de jaarzege in 2017, 2020, 2021 en 2023. Individueel werden Rien Wisse (2017 tot 2019), Joost Verheyen (2020), Rein Leentfaar (2022) en ikzelf (2021 en 2023) beurtelings tot Speller van het Jaar gekroond.

De traditionele groepsfoto (hier Bussum 2022)

De BeNeDictees zijn vaak niet zo makkelijk, dat is een aandachtspunt. Vooral René Dijkgraaf en Rien Wisse hebben op dat vlak een bepaalde – nu ja – reputatie. Die laatste presteerde het zelfs om in 2018 in Zoetermeer iedereen gemiddeld 61,8% fouten aan te smeren (Een next best oplossing). Het is dan ook geen toeval dat er nog nooit een nulfouter in de statistieken terechtkwam. Het laagste aantal fouten lag lange tijd als een absolute barrière op vier stuks (tot acht keer toe!) tot Joost Verheyen op 15 oktober 2020 een dictee online won met 2 fouten, tot nu dus het absolute record.

Het gemakkelijkste dictee is eigenlijk een als plan B geleende tekst (Het Groot Dictee 2.0 van Kamiel Choi, Aalsmeer 2019, 87,9% goed). De staande ovatie gaat bijgevolg naar de volgende in de rij, een Vlaams (!) verhaal van Bob van Dijk (De lettré, online 2020, 86,3% goed).

Maar wat zijn we collectief sterk: tijdens die zeven jaren penden we zowaar 42.047 invulwoorden helemaal foutloos neer. Dat zal moed geven aan de – tada! – hopelijk vijftigste deelnemer volgend jaar. Maar die is alvast verzekerd van een mooi cadeau: een stevige korting op het aantal fouten én een extra toetje. Bijgevolg: iedereen van harte welkom bij deze leuke dicteevriendengroep!

4 reacties

  1. Je zou wel accountant kunnen zijn, Herman. Proficiat met dit grondig geboekstaafde zevenjaarverslag.

  2. Met zoveel lof voor mij, Herman, was ik natuurlijk direct in de stemming om jouw boven alle lof verheven verslag van zeven jaar BeNeDicteehistorie in cijfers, meticuleus te spelchecken. Wat ik al verwachtte, kwam uit, ik had het nakijken: geen enkel corrigendum vond ik.
    Bravissimo!

  3. Ontzettend handig dat veel spellingcracks een bèta-achtergrond hebben!