Spelman: Het beste boek van 2017

Spelman leest een recensie en windt zich op.

Spelman leest de kop van een recensie: ‘Het beste boek van 2017 van het laatste levende genie.’ Het betreft Karrevrachten pennevruchten van Kees van Kooten.

Spelman typt een venijnige e-mail, bedoeld voor uitgeverij De Harmonie: ‘Er staan karrenvrachten spelfouten in Van Kootens pennenvruchten. In de boektitel tel ik er al twee. Infans in utero matris, een onvoldragen pennenvrucht dus. Of heb ik iets gemist en is de tussen-n-regel afgeschaft?’

Spelmans vrouw leest mee en zegt: ‘Dat ga jij niet versturen. Je maakt jezelf belachelijk. Je bent gewoon jaloers.’

Spelman peinst: vérités de Monsieur de la Palisse, waarheden als koeien.

3 reacties