Lopikerwaard 2024

Voorjaarsdictees gaan voortvarend van start

De belangstelling voor dictees lijkt niet af te nemen in Nederland. Hoewel verscheidene traditionele evenementen zijn gesneuveld, zetten enthousiaste taalliefhebbers nieuwe evenementen op touw.