Voorjaarsdictees gaan voortvarend van start

De belangstelling voor dictees lijkt niet af te nemen in Nederland. Hoewel verscheidene traditionele evenementen zijn gesneuveld, zetten enthousiaste taalliefhebbers nieuwe evenementen op touw.

Liesbeth Godbloed

Liesbeth Goedbloed leest het Dictee van de Hoeksche Waard voor

door Jeroen van Heemskerck Düker

Nu het voorjaar elk jaar vroeger invalt, zijn ook de lentedictees er tijdig bij. Het aloude, strikt plaatselijke Brummens Dictee was dit jaar zelfs uitzonderlijk bijtijds. Al op 6 februari las wethouder Yasemin Cegerek in de lokale bibliotheek de tekst voor van Annemarie Visser. Haar alleraardigste dictee bevatte slechts 36 invulwoordjes, maar die bleken al moeilijk genoeg voor de deelnemers. Na de gezamenlijke correctieronde – met uitleg! – werd Marjo van Dam met tien fouten de winnares van deze editie

Het Dictee van de Hoeksche Waard bleef niet achter. Al op 28 februari mochten de deelnemers hun krachten meten in de bibliotheek van Oud-Beijerland, gevestigd in een fraai historisch pand in het stadje. Misschien was het evenement te vroeg gepland, want de belangstelling liet met elf schrijvers te wensen over. Jammer, want schrijfster Liesbeth Goedbloed had een stevige tekst klaarliggen met fijne hersenbrekers als eigenheimers, twee-onder-een-kapwoning, truc uit de trukendoos en janklaassen. De anoniem gebleven winnares klaarde de klus met een mooie score van zeven fouten.

Lopikerwaard 2024

Het winnende team in Lopik, met in het midden schrijver Ed Booms

Lopik

Het vroege lentedictee onder de rook van Rotterdam blijft tot nu toe een uitzondering, gelet op de aantallen deelnemers. Ook al zijn er weleens meer dictees georganiseerd in het lenteseizoen, de liefhebbers blijven toestromen bij de grotere wedstrijden. Zo streden op 11 maart zes teams om de eerste plaats in het Groot Dictee der Lopikerwaard. Beslist geen lichte taak, want auteur Ed Booms had zich uitgeleefd in alinea’s over culinaire zaken. En dus kwamen de beruchte begrippen voorbij: vanille-ijs, au bain-marie, savooiekool … maar Booms vergat de valkuilen niet die al decennialang dicteeteksten kenmerken, zoals heden ten dage, jantje-van-leiden, accessoires en minutieus.

Het totale aantal rode strepen bleef onbekend, maar weinig zullen het er niet geweest zijn. Wel duidelijk was dat de teams elkaar het vuur na aan de schenen legden. Tussen de teams op het podium waren de verschillen miniem, maar de ploegen ‘De Schouw’ en ‘Przewalski’ moesten de eer voor de tweede maal laten aan de vrouwen van Team Meerveld.

Apeldoorn 2024

In Apeldoorn leest Gijs Wanders het eerste Groot Dictee voor

Apeldoorn

Twee dagen daarna was het de beurt aan Apeldoorn, waar de Rotaryclub voor de eerste keer een dictee-evenement organiseerde. De organisatoren hadden een originele opzet bedacht voor hun liefdadigheidsavond: lokale ondernemers kochten zich in voor minimaal 400 euro en kregen vervolgens een scholier of student toegewezen. Bijna niets was aan het toeval overgelaten. Als locatie was de raadzaal van het gemeentehuis beschikbaar. Stadsdichter Peter-Jan de Wilde schreef een tamelijk lange, maar niet al te lastige tekst waarin het Apeldoornse nieuws een hoofdrol kreeg, oud-nieuwslezer Gijs Wanders werd aangetrokken om te dicteren, de Stentor zorgde voor de broodnodige publiciteit. En die voorbereidingen leverden resultaat op: 45 deelnemers toonden zich bereid hun orthografische talenten op de proef te stellen.

Eén ding zagen de Rotarians over het hoofd: dat de zwervende Zeeuw Rein Leentfaar zich à raison van 400 euro tussen de lokale ondernemers zou wurmen om aldus de bokaal mee te torsen naar zijn overvolle prijzenkast in Middelburg. Hij maakte maar liefst acht fouten, al vond hij zelf dat het er maar vier waren. Dat was genoeg om als winnaar op het schild te worden gehesen. Bij de jeugd won de twintigjarige Inge Vloedgraven uit Raalte, die in Apeldoorn werkt.

En de Boekenweek moet nog komen …

1 reactie

  1. Om geschiedvervalsing te voorkomen: winnaar was niet genoemde anonieme winnares, maar een mij bekende dicteepersoonlijkheid.
    NB Betreft Oud-Beijerland, het Groot Dictee van de Hoeksche Waard,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *