Hoera, ik heb een fout

Op zaterdag 18 januari vond in de Koninklijke Bibliotheek van België de finale van De Schrijfwijzen plaats, nu al met stip de grootste dicteewedstrijd van 2020 in de Lage Landen, en van de laatste jaren tout court. Wat een succes: niet minder dan 10500 deelnemers gingen online en in 105 bibliotheken onversaagd de pennenstrijd aan! Maar om Gary Lineker te parafraseren: “Dictee is een eenvoudig spel: 177 spelfanaten buigen zich gedurende 90 minuten over een blad papier en op het einde wint Joost.”

Leuven 2016

Orthografisch bloedbad in Leuven

De negende editie van het Leuvense Studentendictee werd een heus foutenfestival. Toch doe je met die kwalificatie dit mega-evenement oneer aan: wie 206 studenten kan mobiliseren om te zwoegen op een hondsmoeilijke tekst, verdient alle krediet.

Leuvense studentes poseren nog vrolijk, voorafgaand aan het dictee.

Hilda Janssens

Een Tilburgse dicteetragedie

Misschien is het wel het oudste dictee-evenement van Nederland: het Cobbenhagendictee in Tilburg. Ook dit jaar was het weer een spannende strijd, met als inzet een foutloos dictee. Maar dat lukt nooit iemand met de teksten van oudgediende Corné van Doorn.

Hilda Janssens (foto uit 2014) pakte de eerste prijs in Tilburg

Leuven 2015

Leuvense prof zorgt voor duivels moeilijk dictee

Het is al jaren een vaste waarde in Leuven en in Dicteeland: het Leuvense Studentendictee, georganiseerd door LOKO, de studentenkoepelorganisatie. Traditioneel bijzonder moeilijk, getuige het hallucinante gemiddelde van maar liefst 77 fouten.

Veteraan Edward Vanhove beperkte de schade tot slechts acht fouten. Foto © Anneleen Van Kuyck

Tilburgs dictee letterlijk een kunststukje

Het zeventiende Cobbenhagendictee in Tilburg was letterlijk een kunststukje. Marjolein van der Plas en Edward Vanhove (links op de foto) legden beslag op de ereplaatsen in hun categorie.