Willem Possemiers wederom oppermachtig in Leuven

Evenals vorig jaar maakte Willem Possemiers zijn status van dicteekampioen waar tijdens het Groot Dictee der Leuvense Studenten.

Omroepcoryfee Jan Becaus las het Leuvense dictee voor. Foto: Simon Leclercq (Veto)