Willem Possemiers wederom oppermachtig in Leuven

Evenals vorig jaar maakte Willem Possemiers zijn status van dicteekampioen waar tijdens het Groot Dictee der Leuvense Studenten.

Omroepcoryfee Jan Becaus las het Leuvense dictee voor. Foto: Simon Leclercq (Veto)

Edward Vanhove

Dicteereus Edward Vanhove moest genoegen nemen met een tweede plaats

Evenals vorig jaar maakte Willem Possemiers zijn status van dicteekampioen waar tijdens het Groot Dictee der Leuvense Studenten. Op woensdag 20 november versloeg hij niet alleen bijna tweehonderd medestudenten aan de Leuvense Universiteit in een hondsmoeilijk dictee, maar ook gekende cracks als Herman Killens en Edward Vanhove, nota bene de huidige titelhouder van het Groot Dictee op tv. Drie fouten rekende de jury Possemiers aan. Daarmee bleef hij in de studentengroep Anke Senden, Marlies Vervloet en Tim van der Heyden voor, die met hun score van acht fouten toch evenmin slecht presteerden. Bij de veertien niet-studenten won Herman Killens met zijn zes fouten nipt van Vanhove en Christiane Adams (beiden zeven fout).

Leuven 2013

De beeldschone Marrit presenteerde het Leuvense dictee

De voorlezer, VRT-coryfee Jan Becaus, bracht het er zoals verwacht uitstekend van af in de Pieter de Someraula van de Universiteit. Maar de lastige tekst van professor William Van Belle plaatste veruit de meeste deelnemers voor problemen. Met een gemiddelde van 33 fouten – met een uitschieter van 72 – lieten de studenten zien dat er aan hun orthografische vaardigheden geschaafd zou mogen worden. Er moet ter verzachting bij worden vermeld dat de jury maar liefst vier fouten per woord kon aanrekenen.

Dat hoge foutenaantal drukte de sfeer in Leuven geenszins: het dictee was goed verzorgd, met een gezellige receptie achteraf en enkele filmpjes in de pauze.Die pauze verdient nog enige aandacht. Voor het eerst besloot de organisator LOKO, het Leuvense studentenorgaan, al halverwege het dictee een correctieronde in te lassen. Zo hoopte men de vaak langdurige nakijktijd te verkorten.

William Van Belle

Auteur professor William Van Belle bleek geen bierdrinker.

Desondanks duurde het nog tot middernacht eer de uitslag bekendgemaakt werd. En zelfs na al die correcties bleef de jury bij de eigenaardige beslissing om tripel, de correcte aanduiding voor een zwaar Belgisch biertje, af te keuren ten gunste van het niet-bestaande *trippel. De volgende keer even goed controleren, heren!

Foto’s: © Simon Leclercq (Veto)

2 reacties

  1. Jammer van die twee fouten (54 en trippel). Ik had graag eens de argumentatie vernomen van de jury voor die spelling. In een eerder Leuvens dictee stond er ook een aperte fout, maar toen was de professor-auteur zo eerlijk om die toe te geven. Al bij al vond ik dit geen te moeilijk dictee.